ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΔΕΠΥ (ΕΕΜ ΔΕΠΥ) σας προσκαλεί στο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας “Από το Παιδί στον Ενήλικα”, που πραγματοποιείται στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2019, στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη του διεπιστημονικού διαλόγου για τη βαθύτερη κατανόηση και διαχείριση των διαχρονικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής, ιδίως στα πλαίσια της συνύπαρξης με άλλες νευροαναπτυξιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει επικεντρώθεί στη σύνθεση ενός πολύπλευρου προγράμματος, ώστε οι συμμετέχοντες, όχι μόνο να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για μελλοντική έρευνα.

Περιλαμβάνονται παρουσιάσεις σε σύγχρονα δεδομένα έρευνας και καθημερινής πρακτικής σε πολλαπλούς τομείς όπως νευροβιολογίας, ψυχομετρίας, θεραπειών και διαχείρισης των ελλειμμάτων, εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υποστήριξης των ατόμων κάθε ηλικίας με ΔΕΠΥ και των οικογενειών τους, καθώς και σε θέματα κοινωνικής επικαιρότητας.

Οι τρέχουσες εξελίξεις θα αναδειχτούν μέσα από ειδικές διαλέξεις διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών, ευρείας θεματολογίας συμπόσια ολομέλειας, παράλληλες ομάδες εργασίας και εκπαίδευσης, συνεδρίες νέων επιστημόνων, βιωματικά εργαστήρια και κλινικά φροντιστήρια εφαρμοσμένου χαρακτήρα, ελεύθερες προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις.

Σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε στον εμπλουτισμό του επιστημονικού προγράμματος και να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου!

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

Τέρψη Κόρπα
Παιδοψυχίατρος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜ ΔΕΠΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, Σάββατο 23 Νοεμβρίου και Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019
Τόπος Διεξαγωγής: Ολυμπιακό Μουσείο, 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 36
Γλώσσα: Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Εγγραφή: Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας

Ισχύουν μειωμένα κόστη προεγγραφής μέχρι 23/10/2019

Σημαντικές Ημερομηνίες

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 36
Tηλ. 231 096 8531

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα υποβολής των εργασιών τους υπό τη μορφή Στρογγυλής Τράπεζας, Ελεύθερης Διάλεξης, Ομάδας Eργασίας, Βιωματικού Εργαστηρίου, Κλινικού Φροντιστηρίου, Ελεύθερης Ανακοίνωσης (προφορικής ή αναρτημένης/e-poster).

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του e- mail  στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη, βάσει των οδηγιών που περιγράφονται παρακάτω:

Γενικές Οδηγίες

 1. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί το προτεινόμενο από τους συγγραφείς είδος παρουσίασης ως εξής: 1. Στρογγυλή Τράπεζα, 2. Ελεύθερη Διάλεξη, 3. Ομάδα Eργασίας, 4. Βιωματικό Εργαστήριο, 5. Κλινικό Φροντιστήριο, 6α. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση, 6β. Αναρτημένη Ελεύθερη Ανακοίνωση (e-poster).
 2. Αναλυτικές Οδηγίες υποβολής εργασιών
 3. Για τις εργασίες υπό τις μορφές παρουσίασης 1, 2, 3 είναι απαραίτητη η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από όλους (συντονιστές και εισηγητές). Σε αυτή την κατηγορία, κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής όσων εργασιών επιθυμεί, η επιστημονική επιτροπή όμως διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο για κάθε υποβολή.
 4. Για την παρουσίαση εργασίας υπό τη μορφή 4α ή 4β είναι απαραίτητη η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον από τον πρώτο συγγραφέα ή αυτόν που παρουσιάζει την εργασία (υπογραμισμένο όνομα). Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης το πολύ δύο (2) εργασιών αυτής της κατηγορίας, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
 5. Οι υποβάλλοντες χρειάζεται να υποδείξουν την προτίμηση τους για τη μορφή παρουσίασης αναφέροντας το στο e-mail αποστολης της εργασίας τους. Η αξιολόγηση ωστόσο των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για τη μορφή και τη διάρκεια της κάθε παρουσίασης.
 6. Μετά την παραλαβή των εργασιών, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνουν δεκτές
 7. Οι περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνουν δεκτές.
 8. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με ταχυδρομείο, fax ή άλλο τρόπο δεν θα γίνουν δεκτές.
 9. Μετά την παραλαβή της εργασίας, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν λάβει την επιβεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, πρέπει να επικοινωνήσει στο τηλ.6940986650
 10. Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του e-mail υποβολής της εργασίας σας. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά αυτό το e-mail σας.
 11. Μετά την αποδοχή της εργασίας θα δοθούν στον κύριο συγγραφέα ή συντονιστή αναλυτικές οδηγίες για τις λεπτομέρειες παρουσίασης.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου () θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε βοήθεια.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η ηλεκτρονική έγγραφή μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητηΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
έως 13/10/2019
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
από 14/10/2019
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
πλην ειδικευμένων ιατρών
50 €65 €
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
όλων των ειδικοτήτων
60 €80 €
ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ
απαραίτητη φοιτητική ταυτότητα ή βεβαίωση ανεργίας
35 €45 €
ΜΕΛΗ ΕΕΜ ΔΕΠΥ
απαραίτητη ταμειακή τακτοποιήση και για το 2019
35 €45 €
Βιωματικά Εργαστήρια – Κλινικά Φροντιστήρια: 5 €
(Αφορούν μόνο τους συμμετέχοντες στο συνέδριο με προεγγραφή και σειρά προτεραιότητας. Θα χορηγηθούν ειδικά πιστοποιητικά παρακολούθησης.)
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

×

Ηλεκτρονική Εγγραφή;